Bipolar mıknatısla tedavi

İki kutuplu (bipolar) rahatsızlıklar

M.’den Nicole T. gençlik yıllarından beri İki kutuplu rahatsız­lık yüzünden acı çekiyor. Bu manik-depresif hastalık ruh halinin aşırı değişkenlik göstermesi olarak görünür: “sevinçten havalara uçmakla sıkıntıdan ölmek” arası bir ruh halidir. Bununla birlik­te bu hastalık Nicole’de bu denli kötü bir biçimde göstermiyor kendini. Herkes arada sırada keyifsizdir ve herkes bazı günler ağaçları köküyle birlikte söküp almak ister. En azından o böyle düşünüyor ve hastalığıyla daha iyi başedebiliyor bu şekilde.

Ne var ki ağır talihsizlikler sonucunda Ni­cole iki kutuplu rahatsızlıkların ne den­li şiddetli olabileceğini öğrenmek zorunda kalır. Manik devrede etkinliği korkutucu derecede artmaktadır. Nicole günlerce en ufak bir yorgunluk hissetmez. Uyumaz ve geceler boyunca çalışır. Bu devrede olduk­ça yaratıcıdır. Modeller tasarlayıp heykeller yapar, hatta bunlarla sanat pazarlarında ba­şarı elde eder.

Gelgelelim Nicole bu başarı için ağır be­deller ödemek zorundadır; çünkü manik devrenin ardından, kolay kolay başedilemeyen depresyon devresi egemen olur. Bir depresyon nöbeti yedi sekiz gün sürer. Nicole yardım almak zorundadır. Kliniklerde geçirilen günlerde ilaçla­rının her seferinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir; çünkü bu ilaçların yan etkileri katlanılır gibi değildir. Şiddetli migren ağrıları ve uykusuzluk genç kadına saldırmaya başlar. Nicole ilaç almayı keser I tamamen. Yan etkilerine artık katlanamaz halde­dir ve katlanmak da istemez.

Bu dönemde mıknatıslı takılar dikkatini çeker. Bir bileklik sa­tın alır ve bunu her gün takmaya başlar; altı hafta sonunda sağ­lık durumunda ilk değişildik meydana gelir. “Birşeyler iyileşiyor sanki”? der kocası.

 

Deneyimler | Psikoloji/Rı

Ju anlatılanlar dört yıl önceydi. Nicole şimdi 35 yaşında ve nutluluk yaşamına geri dönmüş halde. Çocukları on ve onbir aşlarında ve —her insan gibi— iyi ve kötü günleri olan bir anne- e sahipler. Hastalığın şiddetli belirtileriyse artık geçmişte kaldı, lugün yaşamı çok daha kolaylaştı. Ortak zamanın keyfini çıkar­ılasım bilen, geleceğe dair bir sürü planı, arzusu, umutları olan ıayran kalınacak bir ailenin yaşamı bu. Bir sonraki durak, tüm [ile üyelerinin her hafta şans diledikleri ve aile kulübü olan Ba­rem Münih’in maçına gitmek.

Muayenehaneden deneyimler

Depresyondan muzdarip hastalar arasında mıknatısın etki­si sonrasında kendisini daha ly hissettiğim söyleyenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Ve gerçekten de Haytada bulu­nan Technion-lsrail-lnstitut adlı kurumda^^şan İsrailli bilima- damlarının yaptığı bir araştırma mıknatısların beyin etkinliklerim uyardıklarını göstermektedir. Manyetik uyarım tedavisiyle teda­vi edilen depresyon hastalarının % 50’sfnde belirgin bir iyileşme sağlanabildi.

Yine de depresyon vakaları tein mıknatıs kullanımının, diğer te­davi biçimlerinin yanı sıra eşlikçi bir önlem olarak düşünülmesi gerektiğini belirtmeliyim. Mıknatıslı takınızdan bu şekilde nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek üzere doktorunuzun önerisine başvurun. Mıknatıstı takı kullanmak suretiyle durumunuzda bir değişikliğin olup olmadığını ve olduysa nasıl olduğunu tedaviyi uygulayan doktorunuzla birlikte gözlemleyebilirsiniz.

Nicole’ü başarısından ötürü sadece tebrik edebiliriz ve kendisine bundan sonrası için de herşeyin iyi olmasını arzu edebiliriz.

 

error: Content is protected !!