Kemik kırılması ve  yara iyileşmesinde manyetik terapi ürünleri

Kemik kırılması ve  yara iyileşmesinde manyetik terapi ürünleri

M.’den Andre T. tehlikeli bir meslek icra ediyor: 20 yıldır vinç montajcısı olarak ça­lışıyor. Çalıştığı yer baş döndürücü bir yükseklikte bulunuyor. Çelik parçalar, ma­kineler, aşırı boyuta sahip takım taklavat ve çeşitli malzemelerden oluşan ve kazaların önlenemez olduğu bir atmosfer.

Andre deneyimli bir montajcı, elini neye nasıl atacağını bilen biri. Yine de günün bi­rinde olan oluyor: 38 metre yükseklikte bir büyük vincin uzantısının demonte edilme­si gerekiyor. Vidaların sökülmesi gerekiyor. Normal türden vidalar değil bunlar, aksine bir 55’lik lokma makinesiyle sökülebilen 36’lık vidalar. Bu tür vidalar elle sökülemi-

yor. Lokma ucunu döndürecek olan matkap dört tonu hareket ettirebiliyor. Bu iş yapılırken kaza çıkmaması için matkap bir ucundan demir bir kaideye yerleştirilen bir metal kolla sabitle- niyor. îşte tam da bunun arasına giriyor Andre nin sol başpar­mağı.

Demir kol Andre nin başparmağını eziyor. Ağır bir yaralanma – 38 metre yükseklikteki bir inşaat vincinin tepesinde bir fela­ket. Andre kendi gücüyle ve sadece tek elle dik merdivenden aşağıya inmeyi başarıyor.

Hastanede şansın 50’ye 50 olduğu söyleniyor: En kötü ihti- malleyse başparmağın kesilmesi söz konusu. Bu ise Andre nin vinç montajcısı olarak mesleğinin sonu anlamına geliyor; çün­kü montaj sırasında iki elini de kullanması gerekiyor.

El cerrahı olağanüstü bir iş çıkarıyor ve başparmağı yeniden dikiyor. Çeşitli infüzyonlar kan akışını harekete geçiriyor, aft» iyileşme normal bir şekilde sürmüyor. Olumsuz anlamda değil

de tam aksi yönde; Öyle ki başhekim bu gelişmeyi bir tür muci­ze olarak değerlendiriyor.

Ne olmuştu ki? Etkisine güvendiğinden dolayı Andre en baştan itibaren mıknatıslı takısını kullandı ve buna ek olarak, müm­kün olan her an, yarasının üzerine mıknatıslı bir aksesuar yer­leştirdi. Besbelli ki bu önlem başparmaktaki kemik özünün alışılmışın dışında daha hızlı artış göstermesine ve yaralı do­kunun tıbbın sahip olduğu deneyimlerin aksine daha hızlı bir iyileşme süreci yaşamasına neden olmuştu.

Andre kendisini bekleyen rehabilitasyonu güvenli bir şekilde bekliyor ye iş ortamına yeniden dönüş sürecinin de başarıyla geçeceğinden çok emin. Mıknatıslı takısının desteğine güven! meye de devam edecek.

Muayenehaneden deneyimler

Mıknatıslı Terapikemiklerin iyileşmesini bulandırabileceği araştırmalarla kanıtlanmıştır. Mıknatıslar eski çağlardan buyana iyileştirici olarak kullanılagelmektedir. Araştırmalar mıknatıslı terapinin yarattığı etkiyi kanıtlamış bulunuyor. manyetik takıların faydalarını görmüş oluyoruz. Mıknatıslar bir yandan ağrıyı azaltıyor, bir yandan da metabolizmayı, özellikle de hücre içerisindeki metabolizmayı ve kan akışını harekete geçiriyorlar. Mıknatıslar homöopatik maddelerle de rahatlıkla kombine edilebiliyorlar; böylelikle homöopatik maddelerin etkisi de artırılmış oluyor.

Energetix Türkiye Distribütörü , manyetik terapi ürünleri , manyetik alan tedavisi gibi konularda diğer yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Kaynak : Dr. Verena  B. , Nihayet Sağlıklıyım.

error: Content is protected !!