Migren için manyetik takıların faydaları

B.’den Elly R. yıllarca ev işleri yaparak yaşamını sürdürdü.Pek çok aile için güvenilir ve özenli biriydi ve ne zaman ihtiyaç duyulsa hemen yardıma koşan iyi huylu bir insandı.

Ama işler ayda iki kez Elly’nin olmasıni istediği gibi yürümü­yordu. Bu iki seferde de migreni tutuyordu ve öylesine şiddetli ağrılar yaşıyordu ki, bazen üç, bazen de hatta beş gün boyunca yataktan çıkamaz halde oluyordu. Elly’nin bu hastalığı 20. yaşın­dan bu yana giderek artan sıklık ve şiddette ortaya çıkıyordu ve bu hastalık ailesindeki hemen hemen tüm kadınlarda görülüyor­du. Giderek güçlenen bir ağrı yayılıyordu başında ve giderek da­yanılmaz hale geliyordu. Elly karanlık, sessiz bir odaya çekilmek zorunda kalıyordu her seferinde. Gözlerinden yaşlar süzülüyor ve kendisini çok kötü hissediyordu.

Elly bu hastalıkla 30 yıl boyunca yaşadı. Gitmediği doktor kal­mamıştı; tüm ilaçları ve tüm iğneleri denedi. Nörologlara da git­ti. Bir iyileşme söz konusu olduğunda, bu hep şiddetli yatı etkiler eşliğinde oldu. İğneler onu yorgun ve depresif hale getiriyordu, haplar mide sorunlarına neden oldu ye buna karşı başka ilaçlar kullanmak zorunda kaldı.

Elly çaresizlik içindeydi. Altı yıl önce bir bileklik satın almıştı. Bu bilekliğin içindeki küçük bir mıknatıs sözümona baş ağrıla­rına karşı da yardım ediyordu. Elly buna inanmıyordu. Herşeyi denemişti ve şimdi bu küçücük bir mıknatısa sahip göze batma­yan bileklik en büyük sorununun çözümüne katkıda mı buluna­caktı yani?

Elly bu bilekliği takmaya başladı ve hiç hastalanmadığı kadar çok hastalandı. Bütün bir hafta boyunca başındaki ağrı zonkla­yıp durdu. Aklından geçen şuydu: Bunun da yardımı olmayacak.

Ama bu biçimdeki son migren ağrısı saldırışıydı bu. Elly R. ger­çi bugün de hâlâ bir migren hastası, ama ağrılardan kurtulmuş durumda. Artık migrenini hissettiğinde hafif bir yorgunluk çö­küyor üzerine ve ensesinde küçük hir gerilim alanı boy gösteriyor. Ama artık ağrı meydana gelmiyor üstelik iğnesiz ve hapsız. Buna hâlâ doğru dürüst inanamıyor, ama büyük azabı artık sa­dece bir anı oldu. Elly’nin tek üzüldüğü şey, bu mıknatıslı takıyı dalla önceden keşfetmemiş olması. Ama buna karşın şimdi diğer insanlara mıknatısların gücünden söz ediyor; kız kardeşine de; onun da migren ağrıları aynı şekilde neredeyse tamamen kaybol­muş durumda.

Elly için bu konu kapanmış durumda artık. Bugün kocasıyla bir­likte sevdikleri ve bütün Avrupa’yı gezmiş oldukları kamp araba­sını hazırlarken artık ilaçlar bagajda yer almıyor. İlaçların yerine küçük bir kutucuğun içinde Elly’nin mıknatıslı takı koleksiyo­nunun en sevdiği parçaları yer alıyor.

Muayenehaneden deneyimler

Migren hastalığı konusunda çeşitli teoriler mevcuttur. Bir yan­dan serotonin gibi nörotransmitterler değişiyor, diğer yandansa hücre metabolizmasında değişiklikler meydana gelebil! ya da bir tür enfeksiyon tepkisi söz konusu olabilir. Her üç nedende de mıknatıs tedavisi yardım edebilir. Trans m itte r maddelerinin sal­gılanmasını teşvik edebilir, enfeksiyonu dindirebilir ve hücre me­tabolizmasını normelleştirebilir. Bir tür ilk kötüleşme de olasıdır. Hatta bu mıknatısın etkili olduğu yönünde iyi bir işaret de olabilir

error: Content is protected !!