Su Çubuğu Nedir?

Manyetik Su çubuğu nedir?

Manyetik alan etkileri 4000 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu kaynaklardan biliyoruz. Fakat su içerisine bir manyetik konulması konusunda pek çalışma bulunmamaktaydı. Kaynak yetersizliği haliyle sorulara ve sonuç kalan cevaplara sebep oldu.  Cranfield üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Simon Parsons manyetik alanda su akışı  çalışması ile bu konulara açıklık getirdi.

2014 Kraliyet Kimya Sürdürülebilir Su Ödülü Profesör Simon Parsons kazandı. Bu su bilimlerini teşvik eden dört ödüllü dersinin ilkiydi. Prof Simon Parsons 17 yıllık su bilimleri kariyerini Cranfield Su Bilimi Enstitüsü Başkanı olarak devam ettirmektedir. Kraliyet ödülünü aldığı dersin adı ise “Su sürdürülebilirliği ve su temini ve arıtmasının geleceği”dir.

Profesör Simon Parsons 2014 Sürdürülebilir Su Ödülü’nü, “Su arıtımında doğal organik madde anlayışını ve oksidasyon işlemlerinin performansını nasıl etkilediğini anlamak” konusundaki çalışmaları için aldı. Ayrıca mikro kirleticilerin, aynı zamanda su kalitesini ve sürdürülebilirliği geliştirmek için arıtma işlemlerinin geliştirilmesi gibi konularda da çalışmaları içermekteydi.

Çalışmaları, Kraliyet Kimya Derneği Çevre, Sürdürülebilirlik ve Enerji Bölümü Ödül Komitesi tarafından bu ödül için seçildi. Başkanları Profesör Brendan Keely, Ödül madalyası ve sertifikasını sundu.

2012 yılında İskoç Su Baş Bilim Adamı olarak katılmıştır ve şimdi Stratejik Müşteri Hizmet Planlaması Direktörü, düzenleme, su ve atık su hizmetleri, stratejik inceleme, bilim ve yenilik konularında lider ekiplerindedir.

Yaptığı çalışmalar sonucunda manyetik alanın suya etkileri sonucunda su içerisindeki büyük parçacıkları pıhtılaşma eğilimini artırarak, küçük parçacıklar üzerindeki yüzey yükünü azaltır önerdi. Bu sonuç sudaki iyonların hareketliliğinin değişimini anlatmaktaydı. Bu sonuç Manyetik su çubuğu su içerisinde kalarak suyun canlı olmasını yani canlı su içmemizi sağladığının kanıtıydı. MANYETİK SU ÇUBUĞU suyun alkali hale gelmesini başka bir deyişle suyun ph seviyesinin yükselmesine sebep olmaktaydı.

Manyetik Su Çubuğu nasıl kullanılır?

Manyetik su ile suyun ph seviyesi arttığı konusunda ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi
Ulusal Sağlık Enstitüleri makalesini okumalısınız. Alkali su olarak son zamanlarda anlatılan ve genellikle içerisine bir kimyasal tepkime ile oluşan suların tad değişimi neticesinde içime uygunluğu bozulsa da en kolay alkali su yapma tekniği olarak suyun içine karbonat katmak olduğu söylenmektedir. Halbuki manyetik su çubuğu ile suyun canlı olması sağlanırken bir yandan ph seviyesi yükselmektedir.Bu konuda ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi Ulusal Sağlık Enstitüleri ,yaptığı çalışmalar ve araştırmalar ile bu konuda makaleler yayınlamıştır. İlgili makeleye buradan  inceleyebilirsiniz.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5789135/

Canlı su nedir?

Canlı su ilk olarak 3 Rus Üroloji doktorunun hastaları üzerinde yaptığı deneylerle karşımıza çıkıyor. Dr. G Gerbenshchikow, I. Shetsovand K. Torstoles, Leningrad’daki Kilov askeri Tıp Akademisi’nde hastaları üzerinde denediler. Manyetik suyu diğer adıyla canlı su hastalarına düzenli içirdiler. Bu basit yöntem sonucunda böbrek ve safra kesesi taşlarının küçük partiküller haline gelmesi sonucu bir acı veya tehlike olmadan idrar yoluyla dışarı atıldığını fark ettiler.

Sovyet araştırmacılar ve doktorlar, mıknatısların, hücrelerin ve dokuların içerisindeki su veya su çözeltilerinin canlılar gibi davrandıklarına inanıyorlar. Yani manyetik etkiye maruz kalan suyun canlandığını belirtiyorlar. Manyetik su çubukları içme suyunu canlandırmanın en kolay yoludur.

error: Content is protected !!